Maharashtra Solar Pump Yojana Online Application | महाराष्ट्र सोलर पंप योजना

Maharashtra Solar Pump Yojana Online Registration Application @ www.mahadiscom.in – Maharashtra Mukhyamantri Solar Pump Scheme Online Application | मुख्यमंत्री
सौर कृषीपंप योजना

Maharashtra Solar Pump Yojana online Registration. Maharashtra Govt Has launched Solar pump yojana, Solar pump scheme. First the debts of the farmers in Maharashtra were forgiven and then the solution of the biggest problem of the state was given to the solar pump farmers as a gift.

So that the farmers will not only be able to change the irrigation system but also Will not be needed. Yes, under the Maharashtra Solar Pump Yojana. it is planned to install solar pumps in 10 thousand villages. This will end the troubles of many farmers through a solar pump.

After the arrival of CM Udhav Thakare government in Maharashtra, the condition of the state has changed a lot. Farmers’ debts were forgiven. After which the Udhav thakare decided to distribute solar pumps to the farmers who were disturbed by the big problem of the state, electricity and water. In the pilot project of the scheme, solar pumps will be installed in ten thousand villages.

This will solve the problem of many farmers with one solar pump. The target of the Maharashtra government is that by the end of the year 2020, 24 hours electricity will be available in all areas.

Maharashtra Solar Pump Yojana Online Registration Application on @ www.mahadiscom.in - Maharashtra Mukhyamantri Solar Pump Scheme Online Application

महाराष्ट्र सौर पंप योजना ऑनलाईन नोंदणी. महाराष्ट्र सौर पंप योजना www.mahadiscom.in वर ऑनलाईन नोंदणी करा. महाराष्ट्र शासनाने सौर पंप योजना सुरू केली आहे. प्रथम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली आणि त्यानंतर राज्यातील सर्वात मोठ्या समस्येचे निराकरण सौर पंप शेतकऱ्यांना भेट म्हणून देण्यात आले. या योजनेसंदर्भात अधिक माहिती खाली दिली आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना – महाराष्ट्र सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन

योजनेचे नावमहाराष्ट्र सोलर पंप योजना, मुख्यमंत्री
सौर कृषीपंप योजना
द्वारा सुरूमहाराष्ट्र सरकार
योजनेचे लाभार्थीमहाराष्ट्रातील शेतकरी
अर्ज प्रक्रियाऑनलाइन
उद्देशशेतकऱ्यांना सोलर पंप उपलब्ध करुन देणे
अधिकृत संकेतस्थळwww.mahadiscom.in

Maharashtra Mukhyamantri Solar Pump Yojana Online Application

Name Of SchemeMukhyamatri Solar Pump Yojana
started byMaharashtra Govt
Scheme beneficaryFarmers of Maharashtra
Application MethodOnline
ObjectiveTo provide Solar Pumps
Official Websitewww.mahadiscom.in

Maharashtra Solar Pump Scheme – Mukhyamantri Solar Pump Scheme

Maharashtra’s energy minister tweeted on September 5, informing about the scheme, that 70 per cent subsidy on 2 and 3 horse power solar pumps and 40 per cent subsidy on 5 horse power solar pumps were given to farmers.

The Government of Maharashtra has started a solar pump scheme with the objective of developing the agricultural sector. In the cabinet meeting held in Maharashtra on March 14, 2016, the mobile solar plant and pump scheme was approved, so that the farmers will not only be able to change the irrigation system but also the farmers will not have to spend on solar pumps. Yes, under the scheme, it is planned to install solar pumps in 10 thousand villages.

With the help of a solar pump, the problems of many farmers will be eliminated. During the same agreement, an agreement was also signed between the power distribution companies of the state and EESL to install ten thousand solar pumps in rural areas.

Boring should also be done by a government agency by installing solar pumps in areas where the government is short of electricity. So that by installing solar pump in a village, many farmers can get relief. The government has asked the Irrigation Department to prepare and submit a proposal so that the pilot project of solar pump scheme can be started as soon as possible.

योजनेची ठळक वैशिष्टे

पारेषण विरहित 1 लाख सौरकृषी पंप टप्प्या टप्प्यात उपलब्ध करुन देणे.
सौर कृषीपंपासोबत दोन डि.सी. एल.ई.डी बल्ब, मोबाईल चार्जिंग व बॅटरी चार्जिंगची सुविधा (बॅटरी लाभार्थांनी घ्यावी) यांचा समावेश
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शासन निर्णय व आदेशातील पात्रता अटी व शर्तीनुसार लाभार्थ्यांना भरावयाची रक्कम:

Category3 HP DC Motor Pump Set5 HP DC Motor Pump Set
Rate Determined from open bid inclusive GST @ 9% (Rs.)1,65,5942,47,106
Open Category(10%)16,56024,710
SC / ST Category(5%)8,28012,355

महाराष्ट्र सोलर पंप योजना, मुख्यमंत्री
सौर कृषीपंप योजना अर्जाची प्रक्रिया पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप नविन वीज जोडणी करिता अर्जाची प्रक्रिया.

 • महावितरणाच्या वेब पोर्टलवर (https://www.mahadiscom.in/solar) ऑनलाइन अर्ज करावा.
 • सध्याच्या कृषीपंपाकरिता नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा करुन प्रलंबित असलेल्या अर्जदाराने फक्त काही अनिवार्य फील्ड, उदा. अर्ज क्रमांक, पैसे भरल्याची पावती क्रमांक, मंजुरी क्रमांक आणि क्षमतेची मागणी इ. तपशील देणे अनिवार्य आहे.
 • नवीन अर्जदार (परंपरागत कृषीपंप नवीन वीज जोडणीसाठी पैशाचा भरणा केलेला नाही) सर्व फील्ड अनिवार्य आहेत म्हणून तपशील भरणे आवश्यक आहे.
 • ए – 1 फॉर्मवर संपूर्ण माहिती भरावीे सोबत (कागदपत्रांची प्रत अपलोड करावी)
 • 7/12 उतारा प्रत
 • आधार कार्ड
 • कास्ट प्रमाणपत्र (एससी / एसटी लाभार्थींसाठी)
 • अर्जदाराने ए – 1 फॉर्मवर व घोषणापत्रावर सही करणे आवश्यक आहे.
 • ऑनलाइन ए – 1 फॉर्म प्राप्त झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत, सर्वेक्षण केल्यानंतर फील्ड ऑफिसमधून डिमांड नोट जारी केले जाईल. जर काही विसंगती आढळली तर त्यानुसार अर्जदाराला कळविण्यात येईल.
 • डिमांड नोट देय झाल्यानंतर लाभार्थी एजन्सीचे नाव सादर करेल / देईल (केवळ 25000 निविदासाठी लागू आहे).
 • प्रत्येक टप्प्यावर अर्जदारांना एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल.
 • लाभार्थींसाठी मार्गदर्शक सुचना

या योजनेत खालीलप्रमाणे नविन तसेच प्रलंबित अर्जदार पात्र राहतील.
पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार (मार्च 2018 पूर्वी ज्यांना एचव्हीडीएस योजनेमध्ये 2.5 लाखांहून अधिक रकमेच्या पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.

31.03.2018 नंतर सर्व पैसे भरुन प्रलंबित असलेले अर्जदार.
01.01.2019 पासून कृषी पंपासाठी सर्व नवीन अर्जदार.
2.5 लाखापेक्षा कमी रकमेच्या पायाभूत सुविधा लागणाऱ्या एचव्हीडीएस मधील पैसे भरुन प्रलंबित असलेला व या योजनेमध्ये सहभाग घेण्यास इच्छुक असलेला अर्जदार.

लाभार्थी निवडीसाठी पात्रता निकष

 • सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी. मात्र अशा शेतकऱ्याकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसावी.
 • 5 एकरापर्यंत शेतजमीनधारक शेतकऱ्यास 3 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंत सौर कृषीपंप व 5 एकरापर्यंत जास्त शेतजमीन धारकास शेतकऱ्यास 5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय आहे.
 • राज्यातील पारंपारिक ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण न झालेले शेतकरी
 • विद्युतीकरणासाठी वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेले शेतकरी महावितरण कंपनीकडे विद्युत जोडणीसाठी पैसै भरुन ही प्रलंबित असणाऱ्या ग्राहकांपैकी / शेतकऱ्यांपैकी ज्यांना नजीकच्या काळात विद्युत जोडणी मिळणे शक्य नाही असे शेतकरी.
 • अतिदुर्गम भागातील शेतकरी.
 • महाराष्ट्र शासनाच्या सिंचन योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेले शेतकरी.
 • वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, नदी / विहिर / बोअरवेल यांचे शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी या योजनेत पात्र राहतील.
 • सदर योजनेअंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकडून 10 टक्के व अनुसूचित जातीच्या / अनुसूचित ़जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा म्हणून लाभार्थ्यास भरणे आवश्यक आहे.
 • अटल सोलर योजनेमध्ये अर्जदाराने आधी लाभ घेतलेला नसावा.

Maharashtra Solar Pump Scheme Required Documents

 • Bank passbook
 • Photocopy of identity card
 • Copies of Khatauni i.e. land records or original documents with the farmers for registration.

Benefits of Maharashtra Solar Pump Scheme

The main goal of the solar pump scheme is to provide 24 hours power to all areas by the end of the year 2018.
The government should make it boring from a government agency by installing solar pumps in areas with power shortage so that many farmers can get relief by installing solar pumps in a village Majra.
Most of the farmers will benefit under the scheme.

How to Apply for Maharashtra Solar Pump Scheme Online Application?
 • Click on this Mahadiscom.in website to apply online for Maharashtra Solar Pump Scheme.
 • After clicking on this website you will see a gender of Maharashtra Solar Pump
 • Click on that link
 • Carefully read the information asked in the application form after clicking on that link
 • Now click on submit button
 • Your Maharashtra Solar Pump Scheme form will be considered filled.

If you want to ask any question related to Mukhyamantri Solar Pump Yojana, Maharashtra Solar Pump Scheme this, write it on your comment box. share this article for helping people and like our Facebook page.

Join Us To Get Latest Updates

Like Our Facebook PageJoin Our Telegram Channel
Follow Us On TwitterFollow Us On Instagram

Also Read This

NHM Sangli Bharti 2020 | NHM Sangli Recruitment 2020

Sadhu Vaswani College of Nursing Pune Bharti 2020

Maharashtra Police Thane Bharti 2020 | Thane police Recruitment 2020

NIBM Pune Bharti 2020 | NIBM Pune Recruitment 2020

Amazon Quiz 1 september 2020 Answers | win Mi Laptop